22.09.2023, 08:30
AZ EN

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün Xəyyam Yusif oğlu Quliyevin adına 19 oktyabr 2006-cı il tarixdə verilmiş AA № 148744 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Şuşa şəhərindən məcburi köçkün Ağalar Barat oğlu Babayevin adına 21 dekabr 2016-cı il tarixdə verilmiş AA № 377172 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.  

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün Ayan İlham qızı Niftalıyevanın adına 15 sentyabr 2021-ci il tarixdə verilmiş AA № 464235 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Şuşa şəhərindən məcburi köçkün Fəridə Şəmil qızı Həsənovanın adına 13 iyun 2012-ci il tarixdə verilmiş AA № 267416 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Füzuli rayonundan məcburi köçkün Xeyrənsə Haxverdi qızı Dadaşovanın adına 11 sentyabr 2013-cü il tarixdə verilmiş AA № 299000 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 ***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Qubadlı rayonundan məcburi köçkün Təbriz Aydın oğlu Fətəliyevin adına 04 fevral 2015-ci il tarixdə verilmiş AA № 328179 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün Firdovsi Tofiq oğlu Nəcəfovun adına 14 noyabr 2012-ci il tarixdə verilmiş AA № 277939 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.