22.07.2024, 03:55
AZ EN

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Şamil  Şəmsəddin oğlu Soltanovun  adına 11 aprel 2007-ci il tarixdə verilmiş  AA№ 159679 saylı  məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Elmir Sarı oğlu Qasımovun adına  28 yanvar 2015-ci il tarixdə verilmiş AA № 327616 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Şuşa şəhərindən məcburi köçkün Tofiq Araz oğlu Abbaszadənin adına  24 avqust 2022-ci il tarixində verilmiş  AA № 475182 saylı məcburi köçkün  vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Laçın rayonundan məcburi köçkün Elyar Ələsdan oğlu Şalikovun adına  5 fevral 2020-ci il tarixldə verilmiş AA №  442558 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi  üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Ramin Maşallah oğlu Məmmədovun adına 25 aprel 2017-c il tarixində verilmiş AA № 389451 saylı məcburi köçkün  vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Qubadlı  rayonundan məcburi köçkün Nazim Əlisalam oğlu Məmmədovun adına  18 iyul 2007-ci il tarixdə verilmiş AA № 167114 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Füzuli  rayonundan  məcburi köçkün Ramidə Arzular qızı Rzayevanın adına  23 iyul 2008-cci il tarixdə verilmiş AA № 188221 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün Əfqan Səxavət oğlu Əliyevin adına  30 may 2007-c il tarixdə verilmiş AA № 162963 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Füzuli rayonundan məcburi köçkün Qaffar Ədil oğlu Hacıyevin adına 1 avqust 2012-ci il tarixdə verilmiş AA № 270560 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün Xəqani Həsən oğlu İsmayılovun adına 25 iyun 2014-cü il tarixdə verilmiş AA № 315554 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Qubadlı rayonundan məcburi köçkün Murad Zaur oğlu İbrahimovun adına  7 oktyabr 2020-ci il tarixdə verilmiş AA №454651 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Ağdam rayonunda məcburi köçkün  Adil Bəylər oğlu Ədilzadənin adına  5 avqust 2015-c il tarixdə verilmiş AA № 341334 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Zülfiyyə Balaca qızı Qəhrəmanovanın  adına  12 fevral 2014-cü il tarixdə AA № 306884 saylı  məcburi köçkün vəsiq       əsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Laçın rayonundan məcburi köçkün Amil Mərdan oğlu Hümbətovun  adına  19 mart 2008-ci tarixdə verilmiş A № 180665 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Kəlbəcər rayonundan məccburi köçkün Şəlalə Mətləb qızı Nəbizadənin adına 16 sentyabr 2020-ci il tarixdə  verilmiş  AA № 453434 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

SON XƏBƏRLƏR