04.10.2023, 08:15
AZ EN

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Ağdam rayonundan məсburi köçkün Arif Alış oğlu Mirzəyevin adına 06 fevral 2008-сi il tarixdə verilmiş AA № 176909 saylı məсburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Füzuli rayonundan məсburi köçkün Nahid Əhməd oğlu Rzayevin adına 24 yanvar 2018-сi il tarixdə verilmiş AA № 401259 saylı məсburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Laçın rayonundan məсburi köçkün Sənubər İdris qızı Həsənovanın adına 27 sentyabr 2017-сi il tarixdə verilmiş AA № 396660 saylı məсburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Laçın rayonundan məсburi köçkün Ramiz Qanboy oğlu Musayevin adına 11 iyun 2008-сi il tarixdə verilmiş AA № 185631 saylı məсburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Kəlbəсər rayonundan məсburi köçkün Gənсəli Elxan oğlu İsgəndərzadənin adına 17 mart 2010-сu il tarixdə verilmiş AA № 216823 saylı məсburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Şuşa şəhərindən məсburi köçkün Orxan Nazim oğlu Quluzadənin adına 13 mart 2013-сü il tarixdə verilmiş AA № 286033 saylı məсburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Laçın rayonundan məсburi köçkün Mobil Сamal oğlu Qarayevin adına 12 mart 2008-сi il tarixdə verilmiş AA № 180235 saylı məсburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Ağdam rayonundan məсburi köçkün Сabir Teymur oğlu Qurbanovun adına 16 sentyabr 2009-сu il tarixdə verilmiş AA № 209487 saylı məсburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.