04.10.2023, 07:33
AZ EN
19.04.2023, 13:03

Ermənilər Azərbaycan müxalifətinə sağ ol deyir

Nəsib QARAMANLI

  • Tarixin çətin sınaqlarından qanlar bahasına çıxan və bu gün öz müstəqilliyini, dünyəviliyini yeni çalarlarla daha da möhkəmləndirən Azərbaycanımızın əlehinə işləyən qüvvələrin əbədi düşmənimiz olan ermənilərin, el təbirincə desək, dəyirmanına su tökməsi, xüsusilə indiki həssas reallıqlarda daha iyrənc görünür.

Zəngin fitnəkarlıq təcrübəsinə malik olan havadarlarının hər növ dəstəyinə arxalanan Ermənistanın həmişə dara düşəndə yalvarıb aman diləməsi, fürsət düşən kimi isə verdiyi sözün arxasından qaçaraq yeni fitnələrə, təxribatlara əl atmasının bir hərəkətverici amili də məhz otuz ildir ki, Azərbaycanda müxalifət düşərgəsinə pərçimlənib oranı özününküləşdirənlərdir.

Təkcə siyasi baxışları ilə deyil, həm də şəxsi davranış və bacarıqları ilə müxalifət adına da ləkə olan Əli Kərimlinin, Cəmil Həsənlinin, Gültəkin Hacıyevanın dövlətimizə qarşı apardıqları çirkin təxribatın "Osmanqızı TV" adlı ermənisevdalı məkanda özünə tribuna qazanması ermənilərin mətbuatında Azərbaycan əlehinə yazıların sözün həqiqi mənasında etibarlı mənbələrindən birinə çevrilib.

Beydulla adlı bir ayağı erməni, bir ayağı isə fars çarığında olan "politoloq"un deyilən həmin olması da mənbə sırasına daxil edilməsi ermənilərin qərəz dolu şərhlərini artırıb.

Hakimiyyətdə olduqları 13 ayda ölkəyə vurduqları ziyanın hələ də davam etdiyini unudan bu boşboğazların ölkəmizdəki iran casuslarının ifşa edilərək həbs olunmalarını inanclı adamlara təzyiq kimi dəyərləndirmələri bu cib müxaliflərinin həm də bir neçə ağaya mütiliyini isbatlayır.

Təkcə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin dünyada qəbul olunan uğurlarına deyil, həm də 44 günlük müharibədə şəhid olanların ruhuna hörmət etməyən belələrinin niyə cəzalandırılması isə Vətənə, Millətə sədaqətli və ehtiramlı olan hər kəsi narahat edir. Bununla bağlı düşünməyin, qanunauyğun tədbir görməyin vaxtı  çoxdan keçsə də, hər halda indi də gündəmdə olmalıdır. Atalar məsəlində deyildiyi kimi, gec olsun, amma güc olsun.