22.09.2023, 09:59
AZ EN

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Xocalı rayonundan məcburi köçkün Fuad Əbülfət oğlu İsmayılovun adına 10 avqust 2016-cı il tarixdə verilmiş AA № 368475 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün Gülgəz Qulu qızı Quluzadənin adına 10 mart 2021-cı il tarixdə verilmiş AA № 457854 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Bəxtiyar Elşad oğlu Əliyevin adına 10 iyul 2013-cü il tarixdə verilmiş AA № 293993 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.  

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün Həbibə Məzahir qızı Yusifovanın adına 02 mart 2011-ci il tarixdə verilmiş AA № 233226 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Fazil Malik oğlu İsmayılovun adına 21 may 2014-cü il tarixdə verilmiş AA № 313901 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

***

Dövlət Komitəsinin Regional idarəetmə və Status şöbəsi tərəfindən Xankəndi şəhərindən məcburi köçkün Zəhra Nurəddin qızı Hüseynlinin adına 23 noyabr 2016-cı il tarixdə verilmiş AA № 374240 saylı məcburi köçkün vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

SON XƏBƏRLƏR